Corona information

I henhold til Dansk Idrætsforbund og de gældende Corona-retningslinier udstukket af myndighederne,
har professionel idræt tilladelse til at træne.
DIF har i begrebet "Professionel Idræt" fået udvidet dette
til at omfatte alle forbunds højeste nationale niveau, samt at indtægtskravet for atlerne bortfalder.

Forsamlingsloftet gælder samtidig ikke atleter, som repræsenterer Danmark på højeste nationale
SENIORniveau inden for en DIF-anerkendt idrætsgren.TeamGym-disciplinen hører herunder.

For Eskilstrup Gymnastikforening betyder dette, at vores TeamGym SeniorMix-hold har tilladelse til at træne.
Træning for alle øvrige hold i foreningen er indstillet
i henhold til de generelle Corona retningslinier.

Har I spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at kontakte bestyrelsen for nærmere information.