Bestyrelse

Kontakt til bestyrelsen bedes rettet på mail: eskilstrupgymnastikforening@gmail.com
eller til bestyrelsesmedlem: Mads Skjoldby på mobil: 4248 1361.
For spørgsmål ift. kontingent/
økonomi kan I kontakte vores
kasserer Michael Hansen på 4021 1545.

Formand

Maria Madsen Larsen

Mail: eskilstrup
gymnastikfor
ening@gmail.com

 

Næstformand:

Susanne Stang Spuur
 

Medlem

Mads Skjoldby
Mobil: 4248 1361.

 

Medlem

Tina Skafte
 

Medlem / Sekretær

Therese Lockenwitz Petersen

 

 

 

 

 

Kasserer

Michael Hansen
Gundslevmaglevej 2
4863 Eskilstrup
Tlf. 40 21 15 45
carmic@post.tele.dk

 

Teamgym udvalg

Torben Matthiesen
Tlf. 40 15 82 50
tm@gunslevholm.dk